Finnes Gud?

Spørsmålet er feil stilt. Det tar for mye for gitt.

Min religiøsitet er tvilsom.
Mennesker har skapt mange slags fantasivesener i sitt bilde,
og tilkjent dem litt av hvert av perfeksjon og kraft vi selv savner.
Naturen har sine egne krefter - uavhengig av vår fantasi.

Min tro på mennesket er ikke absolutt.
Mennesket er henvist til sin fantasi lenge før vitenskapen tar slutt.
Vi velger hvilke fantasier vi vil ta hensyn til og ikke,
ut fra hva vi tror vi oppnår fordeler av og ikke.
Naturen tar sine egne retninger, uavhengig av våre fantasier
- men ikke uavhengig av våre gjerninger.

Som Münchhausen
forsøker jeg å dra meg selv opp av grøfta etter håret,
og transcendere min egen skrøpelige forstand.
Do the right thing.
Gi meg muligheten til å innbille meg at
selv jeg har gitt et bidrag til en bedre verden
- for den tida sola har igjen.
Eller menneskeheten, for den del...