Vett er en menneskerett

Bedre å være etterpåklok enn aldri å lære.
Det er ikke prektighet å avstå fra å te seg som en idiot en gang til.

*

Det finnes mange mennesker du kan bli betatt av.
Det er lett å la seg fascinere av hvordan folk ser ut og ter seg.
Det du ikke vet, kan du la fantasien legge til.

Dette forteller likevel ingenting om hvem du kan mestre
hverdagen og resten av livet sammen med.
Da teller hvordan den andre ser på livet mer enn
hvordan den andre ser ut for deg.

*

Fantasien er fri for alle.

I fantasien kan du leve ut alle dine innfall uten
å skade noen - så lenge du lever dem ut i fantasien.
Fantasien din har politi, prester og medmennesker ikke noe med.

I fantasien kan du elske med alle du finner verd å elske.
Verden er full av tiltrekkende mennesker - din fantasi har lov å erkjenne dette.

*

I virkeligheten, derimot, finnes det grenser -
det du gir uttrykk for, det du gjør av godt og vondt,
har følger du må ta ansvaret for.

Du kan være venn med mange.
Du kan dele ut smil, godord og kjærtegn.
Men du kan stille opp fullt ut bare for en.

Vil du gå, skal du rydde opp etter deg.
Og fortsatt være til for de du forlater.

*

Et barn velger ikke selv å bli til.
Et barn har rett til å være velkommen.
Det har rett til noen som bryr seg om det,
noen som både vil og kan ta seg av det
til det kan klare seg selv.
Et barn har rett til å høre til.

Ta ikke sjansen på å lage
et barn du ikke kan eller vil ta deg av.
Lager du et barn, er det din tur til å stille opp.

Det er mer tøft å ta ansvar enn å opptrå ansvarsløst.

*

Det er lov å ha flaks, men ikke å regne med det.
De fleste ødelegger noe i blant, selv uten å ville det.
Den utrygge misforstår lett det velmente.

Se på dere selv som nøtteknekkerens armer:
For å knekke samlivets nøtter
kreves gjensidig innsats for å komme nærmere hverandre.

*

Samtidig går det grenser for hva du skal tåle
Hva du skal finne deg i
Du har rett til å si i fra når dine grenser blir tråkket ned
Du har rett til å si at nok er nok
Den som ikke gir deg respekt kan heller ikke kreve respekt.
Den som forlater deg kan ikke kreve å finne deg der du ble forlatt.

*