Marxistisk filosofi - en kort innføring


* Forrige meny

Forord
Marxistisk filosofi...

A. Filosofisk materialisme
 - Vitenskap og religion

B. Historisk materialisme
  - Produksjon
  - Samfunnstyper
    o Før klassedelingen
    o Slaveholdersamfunnet
    o Føydalsamfunnet
    o Kapitalismen
        Fremmedgjøring
        Økologi...
  - Revolusjon
    o Sosialisme/Kommunisme
    o Klassekrefter
    o Perspektiv

C. Marx og metode
  - Kunnskapsteori
  - Språk
  - Kultur
  - Dialektikk