Trondhjems Arbeiderpartis Sangkor/Fagforeningenes Mannskor, Trondheim

Bidrag til karakteristikk av den norske arbeidarkorrørsla

Jon Egil Brekke 1980

Til innhaldsoversyn


Vedlegg 2

KOR I TRONDHEIM 1901-1958

Like mykje som Vedlegg 1 må denne lista sjåast på som ufullstendig.

TRONDHJEMS SANGERFORBUND (danna 24/7-1913):

Trondhjems Arbeiderforenings Sangkor (24/2-1870)
Trondhjems Mandskor (1874)
Trøndernes Mannssangforening (1858)
Nidaros Mannssangforening (1885)

TRONDHJEMS KORFORBUND (23/2-1928):

Sangkoret Tonevæld (1915)
Koret "Harmoni" (1921)
Nordlandslagets Sangkor (1943)
Sangkoret "Framsteg" (1946)

BYGDELAGENES KORFORBUND, TRONDHJEM:

Fosenlagets Sangkor, Trondheim (1930)
Helgelendernes Sangkor, Trondheim (1928)
Inntrønderlagets Sangkor (1923)
Rissalagets Sangkor, Trondheim (1946)

NORSK JERNBANESANGERFORBUND (1938):

Jernbanebetjeningens Sangforening (11/12-1885)

NORGES KIRKESANGERFORBUND (29/5-54):

Nidaros Domkor (1945) Nidarosdomens Guttekor (1927)

TRØNDELAG KRISTELIGE SANGERFORBUND (1931):

Indremisjonens Sangkor, Trondheim (1925)
(Heimdal Misjonskor (1951))

DET NORSKE MISJONSFORBUNDS SANGERFORBUND:

Frimisjonens Sangkor (1910)

NORGES GODTEMPLAR SANGLAG:

Trondheim Godtemplarkor (1942)

SKANDINAVISK SPORVEISSANGERFORBUND:

Trondheim Sporveiskor (3/3-1937)

Uorganiserte kor:

"Samklang" (1913)
D.N.T.-koret, Trondheim (1945)
Olavskoret (tidl. Trøndernes Ungdomskor?) (1909)
Trondheim Madrigalkor (1944)
Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening
Mannskvartetten "Nøkken", Munkvoll
Moholt Kirkekor, Moholtan
(Kjelde: Sangerliv)

Dessutan har funnest m.a.:
BUL-koret
Methodist-koret
Mormoner-koret
Tabernaklets kor
Frelsesarmeens kor
Dalens Blindeskoles Sangkor
Trondhjems Ungdomskor
Trondhjems Studentersangforening (1910)
Trondheim KFUK's Sangkor
Frimurernes sangforening
(Kjelde: m.a. NT 1920-21)

Til innhaldsoversyn