Trondhjems Arbeiderpartis Sangkor/Fagforeningenes Mannskor, Trondheim

Bidrag til karakteristikk av den norske arbeidarkorrørsla

Jon Egil Brekke 1980

Til innhaldsoversyn


Vedlegg 3

KOR TILSLUTTA TRØNDELAG ARBEIDERKORFORBUND

NAMNLEVETIDMEDLEM TAKF
Trondhjems Arbeiderpartis Sangkor1901-19681936-1968
Kaiarbeidernes Sangkor1911-1924, 1946-19641948-1964
Fagforeningenes Mannskor(1901-)1924-1929-
Arbeidernes Blandetkor, tidl.f1935-f19701936-e1954
NNN's Sangkor1928-f1935 
Trondheim Damekor1932-1932-
Trondhjems Arbeiderpartis Kvinnek.1932-19401936-1940
Arbeidernes Kvinnekor1940-1940-
Typografenes Sangkor 1933-f1940
Arbeidernes Ungdomskor 1933-1940
Mannskoret "Orfeus" 1945
Transportarbeidernes Mannskor1933-f19401937-f1940
Trondheim Sporveiskor1937-1945-1946
T.P.-koret1943-f19541946-f1954
Sangkoret "Viljen" f1954-
Sundland Blandetkor (1968 "Viljen")1944-19681946-1968
TMV's Sangkor1944-f19651945-f1965
Sangkoret "Samhold" (ECDahls?)1945-1946
ØMV's Sangkor 1951-e1958
A.M.S. Damekor 1951-1953
Samvirkelagets Personalkor1952-f19651953-f1965

Andre kor tilslutta arbeidarrørsla i Trondheim:

Socialistlagets Sangkor-f1923
Trondhjems Socialdemokratiske Ungdomslags Sangkorf1924- ?
Barnekoret "Fram"1932-1940
Trondheim Pikekor1950-e1964
Trondheim Guttekor1959-e1964)

TAKF-kor i distriktet:

Røros Arbeiderkor1910?-1933
Steinkjer Arbeiderkor1914-19671929-1967
Steinkjer Blandetkor1967-1967
Orkanger Arbeiderpartis Sangkor1918-19691929-1969
Fagforeningenes Sangkor, Ork.1969-1969
Arbeidernes Mannskor, Levanger1920-19621929-1962
Levanger Mannskor (?)  
Melhus Mannskor1926-1947
Lysøysund Arbeiderkor-f19401933-f1940
Levanger Damekor1934-e19611934-e1961
Steinkjer Damekor1934-1935
Støren Arbeiderkor 1935-f1940
Orkanger Damekor-f1940?1936-f1940?
Arbeidernes Sangkor, Verdalf1949-f19561949-f1956
Fagforeningenes Sangkor, Verdalf1956-1957f1956-1957
Orkdal Arbeiderkor1958-1960
(Mo Blandede Kor 1977- )

(Kjelder: TAKF25, TAKF40, TAKF50, TM, SOH, Sangerliv, TAKF stemneprogram, JM, HL, BM, RO)

f=før
e=etter

Innskotne kor er (evt.: truleg) framhald av eller forlØpar til koret ovanfor.


Til innhaldsoversyn