Innvandrerregnskap?

(mel.: "Vi pusser opp, vi pusser ned..."
fra Barne-TV-serien "Huset med det rare i")

Vi vandrer ut, vi vandrer inn
og littegrann til siden.
Vi jobber og vi sover og
vi lever hele tiden.
Men regnskap må vi ha,
som Carl I Hagen sa,
og derfor spør vi nå:
Hvor kommer Carl I Hagen fra?

Vi teller opp, vi teller ned
og følger med i tiden.
Vi skiller og sorterer og
gir plass på andre siden.
Og vil du gjerne slåss,
så spør vi litt på tross:
Til sjuende og sist -
hva koster Carl I Hagen oss?

Folk har forskjellig hud, forskjellig
mat i nisteboksen
Det e'kke allting du forstår
for det om du er voksen.
Men men'sket er én art, og
som arten har erfart
er god økonomi at
venner tjent er penger spart.


(Frp lanserte for noen år tilbake ideen om offentlig innvandrerregnskap - bl.a. for Oslo.)