Mamsen og lille-Gud

Lille-Gud leker og prøver seg fram
Får jeg lov til å lage en jord?
Ja, sier Mamsen, det var ikke dumt.
Du kan lage den her ved mitt bord.

Og lille-Gud henter fram løst og fast
og former og lager en ball.
Mamsen, gjør det no' om den triller litt?
(Mamsen tenker: Det kan fort bli et fall..)

Men Mamsen har tro på sin lille-Gud:
Det er mye han ikke vet,
men litt klokere blir han på hverdagens bud
om hans jord skulle falle ned.

Vi som koker basiller og smekker en veps
tenker kanskje: Slikt skjer ikke oss.
For vi vet jo at lille-Gud passer på
og ser alt (Mamsen til tross).

Eller kanskje vi tenker at jorda er vår,
og at mamsen er den vi har selv?
Kanskje tenker vi at vi bør stoppe den før
den går utfor og livet tar kveld?