Utmerket...

Her kommer jeg, sier varen på hylla
Her kommer vi, sier merket trykt på
Vil du vise din smak og ha status og stand
skal du kjenne vårt merke og velge oss nå

Her kommer jeg, sier jenta i farta
Jeg e'kke beregna på salg
Og trenger jeg varer som mat og klær
gjør jeg helst mine egne valg

Tingene gjør det nok mulig å leve
Men livet er mer enn du får i butikk
Venner og vilje og lage og gi
Hva du selv kan få satt i skikk

Og visst går det grenser for vilje og kunnskap
grenser for kløkt og for flid, men
tror noen at du ved det merket du velger
blir et utmerket - individ?