Vi er...

(Mel.: "Vi bygger landet", russisk marsj)

Vi er finansenes kvinner og menn
Vi er de titler som støtt går igjen
Vi flytter penger og hever gevinst
Vi legger ned når du venter det minst

Vi er de ganske få - som styrer landet
Det er oss kjært en stakket stund
Til andre aksjer gir mer i posen
Da tar vi brødet fra din munn